Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Trợ giúp đặc biệt

Hành khách với yêu cầu hỗ trợ đặc biệt phải đi kèm một hành khách từ mười tám (18) tuổi trở lên có vé khách, trừ trường hợp hành khách đó có thể đi lại độc lập và không cần hỗ trợ trong việc dùng cầu thang lên máy bay. Hãng vận chuyển không thể cung cấp việc giám sát đối với hành khách không thể tự mình đi lại, tuy nhiên Hãng vận chuyển có thể cung cấp một số dịch vụ nhất định nếu được yêu cầu. Hãng vận chuyển sẽ yêu cầu trả phí cho một số dịch vụ mà bên thứ ba cung cấp cho Hãng vận chuyển. Các dịch vụ có thể không sẵn có trên mọi tuyến bay vì các hạn chế của cảng hàng không, sân bay nội địa, bãi đỗ. Hãy liên hệ với Trung tâm phục vụ khách hàng của Hãng vận chuyển để biết thêm thông tin.

Check in

Lưu ý rằng nếu Hành khách yêu cầu hỗ trợ đặc biệt khi đi lại trên máy bay của Hãng vận chuyển hành khách phải đặt trước thông qua Bộ phận phục vụ khách hàng của Hãng vận chuyển ít nhất ba (03) ngày trước ngày khởi hành
của hành khách và phải được Hãng vận chuyển xác nhận trên vé hoặc các hình thức văn bản khác. Trường hợp hành khách chưa được Trung tâm phục vụ khách hàng xác nhận về yêu cầu hỗ trợ đặc biệt thì dịch vụ đó sẽ không sẵn sàng khi hành khách đến sân bay và hành khách sẽ bị từ chối vận chuyển.

small1M2A5813

Rate this post

Leave a Comment