Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chỗ ngồi

Chỗ ngồi được chọn tùy theo sự sắp xếp của phi công trên máy bay. Chúng tôi sẽ có những ưu tiên về vị trí ngồi cho khách hàng lớn tuổi, người đang mang thai hoặc có trẻ em đi kèm.

IMG 3102

IMG 3220

Rate this post

Leave a Comment